Aktualności KIPB

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w Łodzi – 25 listopada 2021 30.11.2021 18:21

25 listopada 2021 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w Łodzi zorganizowana przez Sieć Badawczą Łukasiewicz- Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych. Celem było przybliżenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń naukowych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście wytwarzania, przetwórstwa i funkcjonalności materiałów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych, prawnych, a także trendów konsumenckich. W konferencji wzięły udział doktorantki Szkoły Doktorskiej, przygotowujące prace pod opieką prof. Mirosławy El Fray, mag inż. Martyna Sokołowska i mag inż. Nina Kantor-Malujdy.

Zaprezentowano dwa postery naukowe:

Martyna Sokołowska, Mirosława El Fray, Zielona metoda otrzymywania poliestrów biodegradowalnych.

Nina Kantor-Malujdy, Sandra Skowron, Mirosława El Fray, Biodegradowalne mieszaniny na bazie poli(bursztynianu butylenu) (PBS) o zbliżonej przenikalności tlenu do polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD).

 

     

 mgr inż. Martyna Sokołowska prezentująca poster

mgr inż. Nina Kantor-Malujdy prezentująca poster