Dla studentów

Sukces Studenckiego Koła Naukowego alfa-Reaktywni!

Na międzynarodowej konferencji 1st Baltic Symposium on Polymer and (Bio)Materials Science, która odbyła się w dniach 22-23.09.2022  w Szczecinie reprezentant naszego Koła Naukowego zajął 2 miejsce w konkursie na najlepszy plakat informujący o wynikach prowadzonych prac badawczych. Nagrodzoną pracę pt. "Photoreversible fatty dimers containing coumarin groups for soft tissue replacement" przygotował Iskenderbek Elchiev.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dumny opiekun SKN a-Reaktywni, dr inż. Agnieszka Kozłowska oraz wszyscy pracownicy Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów.

 

11a

 

 

 

 

 

 

 

Nowe kierunki studiów już od października 2022!

VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez naszą Uczelnię

W czwartek, 9 grudnia 2021 rozpoczęła się trzydniowa VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, z udziałem studentów zrzeszonych w 169 kołach naukowych z 47 polskich uniwersytetów. Studenci zaprezentują swoje badania w formie krótkich 15-minutowych referatów i posterów w siedmiu sekcjach tematycznych: architektury i budownictwa, biomedycznej, chemicznej, ekonomiczno-prawnej, roślinno-przyrodniczej, technicznej i zwierzęcej. Prace oceni grono jurorskie z poszczególnej sekcji.  

W ramach sekcji chemicznej, swoją pracę przedstawili studenci SKN alfa-Reaktywni, którego opiekunem jest dr inż. Agnieszka Kozłowska, adiunkt w naszej Katedrze. Pracę pt. ”Badanie możliwości wielokrotnego przetwarzania butelkowego poli(tereftalanu etylenu)” autorstwa: Jakub Borawski, Aleksandra Grejć, Maja Marchwiana, Kamila Klimza przedstawiła studentka kierunku nanotechnologia (semestr III), Kamila Klimza. W badania byli również zaangażowani pozostali członkowie Koła: Iskenderbek Elchiev, Julia Sikora, Konstanty Iljutczyk, studiujący na kierunku Nanotechnologia oraz Chemical Engineering.

 

Studenci podczas Sesji: (od lewej do prawej) Maja Marchwiana, Konstanty Iljutczyk, dr inż. Agnieszka Kozłowska (opiekun Koła), Iskenderbek Elchiev, Aleksandra Grejć, Kamila Klimza

 

 

 

Nabór na kierunki "Inżynieria materiałów i nanomateriałów" oraz "Technologia chemiczna" wciąż trwa!

Zapraszamy serdecznie do podjęcia studiów na kierunkach "Inżynieria materiałów i nanomateriałów" oraz "Technologia chemiczna", na których pracownicy naszej Katedry prowadzą wykłady, zajęcia seminaryjne i laboratoryjne. Kompetentna kadra, doskonale wyposażone laboratoria, dobrze i ciekawie zorganizowany plan zajęć oraz tematyka dająca gwarancję pracy zawodowej lub dalszego rozwoju naukowego to nasza wizytówka! Zapisy na studia na stronie Rekrutacji.

Zapraszamy!!

Nowy kierunek studiów "Materials Science and Engineering"

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą nowego kierunku studiów "Materials Science and Engineering", który rusza od roku akademickiego 2021/22

Film promocyjny

 

 

 

 

Stypendium dla studenta

NCN_logo.jpeg 

W związku z realizacją projektu badawczego pt. "Hybrydowe i elastomerowe sieci polimerowe: synteza, struktura i właściwości" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ogłaszamy konkurs na stypendium dla studenta.


Wymagania:
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia.
Pozostałe wymagania:
- ukończone studia licencjackie (lub 3 lata jednolitych studiów magisterskich) na kierunku technologia chemiczna, nanotechnologia, chemia lub na kierunkach pokrewnych (inżynieria materiałowa)
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i przygotowanie opracowania wyników naukowych w postaci publikacji; umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz oprogramowaniem do przetwarzania danych i prezentacji wyników naukowych, w tym Origin, Corel Draw
- umiejętność wykonywania pomiarów strukturalnych metodami spektroskopowymi (spektroskopia IR, UV-VIS-NIR), oznaczania frakcji żelowej i pomiarów właściwości mechanicznych materiałów polimerowych. 

Opis zadań:
Wytwarzanie kompozycji fotosieciowalnych na podstawie prekursorów metakrylanowych oraz testowanie różnych fotoinocjatorów oraz badanie właściwości wytworzonych elastomerowych i hybrydowych sieci polimerowych. Interpretacja wyników badawczych oraz przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN:  OPUS17
Termin składania ofert: 20 czerwca 2020, 10:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w miesięcznej kwocie ok. 1100 zł, wypłacane w miesięcznych ratach przez okres trwania projektu (do 19.02.2023r.), na łączną kwotę 39 600 zł.

Dodatkowe informacje:
Data rozstrzygnięcia konkursu: 20 czerwiec 2020r. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: lipiec 2020r.
Wymagane dokumenty: CV zawierające listę zainteresowań naukowych, nabytych umiejętności, opis dotychczasowej pracy naukowej i listę osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych, nagród i wyróżnień; kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich; wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów. Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.
Forma składania ofert: e-mail, na adres kierownika projektu, Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, mirfray@zut.edu.pl

 

 

 

Stypendium dla doktoranta

NCN_logo.jpeg

W związku z realizacją projektu badawczego pt. "Hybrydowe i elastomerowe sieci polimerowe: synteza, struktura i właściwości" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ogłaszamy konkurs na stypendium dla doktoranta.

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Wymagania:
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
Pozostałe wymagania:
- ukończone studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna, nanotechnologia, chemia lub na kierunkach pokrewnych (inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna)
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i przygotowanie opracowania wyników naukowych w postaci publikacji;

- umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz oprogramowaniem do przetwarzania danych i prezentacji wyników naukowych, w tym Origin, ChemDraw, MestreNova, Corel Draw
- umiejętność wykonywania pomiarów strukturalnych metodami spektroskopowymi (spektroskopia IR, UV-VIS-NIR), oznaczania frakcji żelowej, mas cząsteczkowych, pomiarów właściwości  termicznych, termomechanicznych i mechanicznych materiałów polimerowych. 

Opis zadań:
Synteza i charakterystyka prekursorów metakrylanowych do wytwarzania kompozycji fotosieciowalnych oraz badanie właściwości wytworzonych elastomerowych i hybrydowych sieci polimerowych. Badania kinetyki fotosieciowania. Interpretacja wyników badawczych oraz przygotowanie publikacji naukowych. 

Typ konkursu NCN:  OPUS17
Termin składania ofert: 25 września 2020, 10:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w miesięcznej kwocie ok. 1700 zł, wypłacane w miesięcznych ratach przez okres trwania projektu (do 19.02.2023r.), na łączną kwotę 61 200 zł.

Dodatkowe informacje:
Data rozstrzygnięcia konkursu: 25 września 2020r. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 październik 2020 r.
Wymagane dokumenty: CV zawierające listę zainteresowań naukowych, nabytych umiejętności, opis dotychczasowej pracy naukowej i listę osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych, nagród i wyróżnień; kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich; wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów. Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.
Forma składania ofert: e-mail, na adres kierownika projektu, Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, mirfray@zut.edu.pl