Dla studentów

Stypendium dla studenta

NCN_logo.jpeg 

W związku z realizacją projektu badawczego pt. "Hybrydowe i elastomerowe sieci polimerowe: synteza, struktura i właściwości" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ogłaszamy konkurs na stypendium dla studenta.


Wymagania:
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia.
Pozostałe wymagania:
- ukończone studia licencjackie (lub 3 lata jednolitych studiów magisterskich) na kierunku technologia chemiczna, nanotechnologia, chemia lub na kierunkach pokrewnych (inżynieria materiałowa)
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i przygotowanie opracowania wyników naukowych w postaci publikacji; umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz oprogramowaniem do przetwarzania danych i prezentacji wyników naukowych, w tym Origin, Corel Draw
- umiejętność wykonywania pomiarów strukturalnych metodami spektroskopowymi (spektroskopia IR, UV-VIS-NIR), oznaczania frakcji żelowej i pomiarów właściwości mechanicznych materiałów polimerowych. 

Opis zadań:
Wytwarzanie kompozycji fotosieciowalnych na podstawie prekursorów metakrylanowych oraz testowanie różnych fotoinocjatorów oraz badanie właściwości wytworzonych elastomerowych i hybrydowych sieci polimerowych. Interpretacja wyników badawczych oraz przygotowanie publikacji naukowych.

Typ konkursu NCN:  OPUS17
Termin składania ofert: 20 czerwca 2020, 10:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w miesięcznej kwocie ok. 1100 zł, wypłacane w miesięcznych ratach przez okres trwania projektu (do 19.02.2023r.), na łączną kwotę 39 600 zł.

Dodatkowe informacje:
Data rozstrzygnięcia konkursu: 20 czerwiec 2020r. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: lipiec 2020r.
Wymagane dokumenty: CV zawierające listę zainteresowań naukowych, nabytych umiejętności, opis dotychczasowej pracy naukowej i listę osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych, nagród i wyróżnień; kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich; wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów. Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.
Forma składania ofert: e-mail, na adres kierownika projektu, Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, mirfray@zut.edu.pl

 

 

 

Stypendium dla doktoranta

NCN_logo.jpeg

W związku z realizacją projektu badawczego pt. "Hybrydowe i elastomerowe sieci polimerowe: synteza, struktura i właściwości" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, ogłaszamy konkurs na stypendium dla doktoranta.

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Wymagania:
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
Pozostałe wymagania:
- ukończone studia magisterskie na kierunku technologia chemiczna, nanotechnologia, chemia lub na kierunkach pokrewnych (inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna)
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i przygotowanie opracowania wyników naukowych w postaci publikacji;

- umiejętność pracy z oprogramowaniem Office, oraz oprogramowaniem do przetwarzania danych i prezentacji wyników naukowych, w tym Origin, ChemDraw, MestreNova, Corel Draw
- umiejętność wykonywania pomiarów strukturalnych metodami spektroskopowymi (spektroskopia IR, UV-VIS-NIR), oznaczania frakcji żelowej, mas cząsteczkowych, pomiarów właściwości  termicznych, termomechanicznych i mechanicznych materiałów polimerowych. 

Opis zadań:
Synteza i charakterystyka prekursorów metakrylanowych do wytwarzania kompozycji fotosieciowalnych oraz badanie właściwości wytworzonych elastomerowych i hybrydowych sieci polimerowych. Badania kinetyki fotosieciowania. Interpretacja wyników badawczych oraz przygotowanie publikacji naukowych. 

Typ konkursu NCN:  OPUS17
Termin składania ofert: 25 września 2020, 10:00
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Stypendium naukowe w miesięcznej kwocie ok. 1700 zł, wypłacane w miesięcznych ratach przez okres trwania projektu (do 19.02.2023r.), na łączną kwotę 61 200 zł.

Dodatkowe informacje:
Data rozstrzygnięcia konkursu: 25 września 2020r. Planowane rozpoczęcie pracy w projekcie: 1 październik 2020 r.
Wymagane dokumenty: CV zawierające listę zainteresowań naukowych, nabytych umiejętności, opis dotychczasowej pracy naukowej i listę osiągnięć naukowych, w tym publikacji, wystąpień konferencyjnych, nagród i wyróżnień; kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich; wykaz ocen z dotychczasowego przebiegu studiów. Oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie.
Forma składania ofert: e-mail, na adres kierownika projektu, Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, mirfray@zut.edu.pl