Aparatura

SYNTEZA

Reaktor próżniowy (FOURNÉ)

Przeznaczony do syntez homo- i kopolimerów poliestrowych oraz elastomerów termoplastycznych (TPE) metodą polikondensacji w stopie; pojemność reaktora 2 litry

 

BADANIA STRUKTURALNE

Spektrofotometr FTIR Bruker Alpha (BRUKER)

Wyposażony w przystawki ATR, transmisyjną i drift, umożliwia wykonanie widm dla cieczy i substancji stałych w postaci folii, granul,  proszków, tabletek

Spektrofotometr UV-VIS Jasco V630 (Jasco)

Aparat dwuwiązkowy wyposażony w przystawkę temperaturową do pomiarów w stałej temperaturze lub z gradientem temperatury oraz przystawkę do mikropróbek „one drop”

System HPLC Prominence z detektorami UV-VIS i RID (Shimadzu)

Aparatura służąca do badań ilościowych i jakościowych niskocząsteczkowych związków oraz do wyznaczania mas cząsteczkowych wodorozpuszczalnych polimerów (w obecnej konfiguracji aparatu).

Wysokosprawny chromatograf cieczowy z formowaniem gradientu po stronie niskiego ciśnienia. Aparat jest zaopatrzony w kontroler CBM-20Alite, pompę LC-20AT, zawór do formowania 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia, mieszalnik do gradientu (objętości 0,5; 1,7 i 2,6 ml), degazer trójkanałowy DGU-20A3R, termostat CTO-20AC na 6 kolumn 30 cm, autosampler Autosampler SIL-10AF oraz dwa detektory: detektor UV-VIS SPD-20A: 2 długości fali w zakresie 190-700 nm, poziom szumów 0,5x10-5 AU, dryft 1,0x10-4 AU/h, objętość celi pomiarowej 12 µl, długość drogi optycznej 10 mm, maksymalne ciśnienie 12 MPa, szybkość zbierania danych 100 Hz, programowalna rejestracja widma UV-VIS w warunkach zatrzymanego przepływu oraz detektor refraktometryczny RID-20. Do badań dostępne są dwie kolumny:  Kinetex 5u XB-C18 100A 250 x 4.6 mm lub PolySep-GFC-P Linear 300 x 7.8 mm. Do obsługi i obróbki wyników służą dwa oprogramowania: LabSolutions (w. 5.51) oraz do GPC Postrun (LabSol).

Analizator Zetasizer Nano-ZS (Malvern)

Pomiar oparty jest na technologii dynamicznego rozproszenia światła (dynamic light scattering - DLS). Pozwala on mierzyć wielkości charakteryzujące cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych: wielkość cząsteczek od 1nm do 6µm oraz potencjał zeta.

 

ANALIZA TERMICZNA

Różnicowy kalorymetr skaningowy DSC 2500 (TA Instruments)

do charakterystyki termicznej materiałów polimerowych w zakresie od -180 do 550°C, wyposażony w mikroskop umożliwiający obserwację próbki w czasie pomiaru, oraz przystawkę UV (Omnicure), software TRIOS do analizy danych.

Dynamiczny Analizator Termomechaniczny DMA Q800 (TA Instruments)

do pomiaru zmian właściwości termomechanicznych materiałów w zakresie temperatur

od 150 do +600°C metodą zginania, dual cantilever, single cantilever, rozciągania, ściskania.

 

BADANIA MECHANICZNE

Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa z komorą wysokotemperaturową 3366 (INSTRON)

do badania właściwości mechanicznych materiałów przy rozciąganiu, zginaniu 3 punktowym, ściskaniu. Głowice pomiarowe 500N oraz 10 kN

wyposażona w komorę temperaturową – badanie w zakresie -150 do 300oC

Maszyna zmęczeniowa z komorą środowiskową ElektroPlus E3000 (INSTRON)

do badania właściwości mechanicznych materiałów podczas obciążanie cyklicznego

zakres sił do 200N

zakres temperatur do 50°C

 

PRZETWÓRSTWO

Prasa hydrauliczna (Remi-Plast)

do prasowania i termoformowania materiałów polimerowych

Półki o wymiarach 300x300 mm, ogrzewane elektrycznie, zakres temperatur do 250°C

Wytłaczarka dwuślimakowa (wypożyczona) (ZAMAK)

Dwa ślimaki współbieżne, D 12 mm, długość 22D (264mm)

3 strefy grzania, Wsad min. 25cm3 (30g), Wydajność 2 kg/ h PVC

Temp max. 400°C, Obroty max. 400 r/min.,

Urządzenie do formowania próżniowego (MAYKU)

Formowanie próżniowe wyrobów z folii PS, PET

Wielkość półki A4

Zestaw do elektroprzędzenia

Elektroprzędzenie jest metodą otrzymywania nanowłókien o średnicy kilkuset nanometrów z roztworu polimeru wykorzystując pole elektryczne. Zestaw składa się z generatora wysokiego napięcia do 30kV, uziemionych kolektorów o różnym kształcie i rozmiarze (z aluminium i miedzi) oraz strzykawki umieszczonej w pompie dozującej roztwór polimeru, igła iniekcyjna połączona ze strzykawką stanowi dyszę przędzalniczą, do której przyłożone jest napięcie elektryczne.

Spin Coater Laurell WS650HZB-23NPP/UD3 (Laurell Technologies Corporation)

Urządzenie służące do powlekania płaskich powierzchni cienką, równomierną warstwą polimerową.

Komora procesowa w kształcie misy o średnicy 9,5" (241 mm), możliwość zastosowania płytki o średnicy do 6" (~ 150 mm) lub 5" (~ 125 mm), prędkość: do 12 000 obr/min (w zależności od rozmiarów podłoża), przyspieszenie: do 13 000 obr/min ze standardowym uchwytem (co 1 RPM).

Drukarka 3D Anycubic i3 Mega (ANTYCUBIC)

Przeznaczona jest do formowania modeli przestrzennych w technologii FDM z termoplastycznych tworzyw sztucznych – przede wszystkim PLA.  Parametry eksploatacyjne urządzenia:

- przestrzeń wydruku:                                   210 x 210 x 205 mm

- liczba dysz:                                                 1

- średnica dyszy:                                            0,4 mm

- średnica filamentu:                                     1,75 mm

- grubość warstwy:                                        0,09-0,39 mm

- szybkość wydruku:                                     do 100 mm /s

- dokładność pozycjonowania w osi X/Y:    0,012mm

- dokładność pozycjonowania w osi Z:         0,004mm

- format wejściowy pliku 3D:                       G-code, .stl

Drukarka 3D Zortrax M200 (Zortrax)

Przeznaczona jest do formowania modeli przestrzennych w technologii FDM z termoplastycznych tworzyw sztucznych – przede wszystkim PLA, ABS, HIPS, PETG, PC/ABS. Parametry eksploatacyjne urządzenia:

- przestrzeń wydruku:                                   200 x 200 x 180 mm

- liczba dysz:                                                 1

- średnica dyszy:                                            0,4 mm

- średnica filamentu:                                     1,75 mm

- grubość warstwy:                                        0,09-0,39 mm

- format wejściowy pliku 3D:                       Z-code, stl, .obj, .dxf, .3mf

Drukarka 3D Anycubic Photon-5.5 (ANTYCUBIC)

Przeznaczona jest do formowania modeli przestrzennych w technologii SLA z żywic reaktywnych utwardzalnych promieniowaniem UV o długości fali 405 nm.  Parametry eksploatacyjne urządzenia:

- przestrzeń wydruku:                                   115mm x 65mm x 155mm

- rozdzielczość w płaszczyźnie druku (XY): 47 μm (2560*1440 punktów maski LCD)

- dokładność osi Z :                                       1,25 μm

- grubość warstwy:                                        25 – 100 μm

- szybkość wydruku w kierunku Z:               20mm/h

- format wejściowy pliku 3D:                       G-code,.stl

GIX Microplotter Desktop (SonoPlot)

Aparat umożliwiający drukowanie w mikroskali szerokiej gamy materiałów o lepkości rzędu 1-450 cP. Wydruk różnych kształtów w tym kropli, linii ciągłej, łuku o rozmiarach w zakresie 20-50 mikronów System wykorzystuje kontrolowane ultradźwięki do dozowania płynu w pikolitrach w sposób przypominający ploter pisakowy.

 

REOLOGIA

Reometr Brookfielda DV3T RV (AMETEK BROOKFIELD)

Aparat do pomiarów lepkości płynów w układzie pomiarowym typu „stożek – płytka”

objętość próbki: 0,5 ml; zakres temp. pomiaru: 5 – 80°C, zakres prędkości: 0,01 – 250 rpm

typy stożków i zakres lepkości : CPA 40Z – 1-32K cP, CPA 51Z – 20-512K cP, CPA 52Z – 39-982K cP

Melt Flow Index MFI (CEAST)

do wyznaczania wskaźnika szybkości płynięcia materiału, temperatury do 300°C, obciążenia 250 N (stopniowane zgodne z PN ISO)

 

BADANIA BIOLOGICZNE

Komora rękawicowa (glove box) (LABCONCO)

Przeznaczona do pracy w „czystej” kontrolowanej atmosferze z materiałami wrażliwymi na zanieczyszczenia lub wymagającymi atmosfery obojętnego gazu (argonu) lub braku wilgoci, np. z materiałami do zastosowań medycznych.

Komory laminarne Telstar BioII Advanced (Telstar Technologies)

W pracowni mikrobiologicznej w komorach laminarnych materiały mogą być poddawane badaniom biologicznym i mikrobiologicznym w sterylnych warunkach.

Rozmiar komory: szer. 130 lub 200 cm, głębokość 76 cm.

Inkubator CO2  FORMA Series II Water Jacket CO2 Incubator (Thermo Scientific)

Służy do hodowli komórek w sterylnych warunkach.

 

MIKROSKOPY

Mikroskop fluorescencyjny Leica DMi8 (Leica)

Zautomatyzowany mikroskop w układzie odwróconym do obserwacji w świetle przechodzącym oraz fluorescencji, wyposażony w kamerę cyfrową LEICA DFC7000 GT oraz zestaw typowych filtrów fluorescencyjnych: DAPI, GFP, Cy3 i Cy5. Do wzbudzania fluorescencji wykorzystywany jest generator światła fluorescencyjnego Leica EL6000 wyposażony w lampę rtęciową. Mikroskop obsługiwany jest za pomocą oprogramowania Leica Application Suite (LAS X).

Mikroskop odwrócony DELTA Optical IB100 (Delta Optical)

Odwrócony mikroskop biologiczny do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym, stosowany w badaniach biologicznych i mikrobiologicznych, do obserwacji hodowli komórek.

Wyposażony w kamerę do rejestracji obrazu.

Mikroskop stereoskopowy Leica S9i (Leica) 

Mikroskop posiada wbudowany układ zoom 9:1 pozwalający uzyskać powiększenia 6.1x - 55x, z użyciem okularów 10x, bez dodatkowych obiektywów. Możliwa jest płynna zmiana powiększenia w całym zakresie, oraz skokowa – pozycje click-stop przy powiększeniach 6.1x, 10x, 20x, 30x, 40x, 50x i 55x. Zastosowana technologia Fusion Optics, pozwala uzyskać głębię ostrości do 12 mm. Apochromatyczny układ optyczny. Pochylenie tubusu pod kątem 35° oraz odległość robocza 122 mm pozwalają na wygodną pracę. Rozdzielczość do 250 linii / mm pozwala na bardzo dokładne odwzorowanie szczegółów. Aparat posiada wbudowaną kamerę Leica 10Mpx zintegrowaną z mikroskopem.

Mikroskop optyczny Nikon Eclipse E600 (Nikon)

Mikroskop wyposażony jest w kamerę do rejestrowania obrazu. Wyposażenie obejmuje filtry polaryzacyjne.

 

INNE

Dymax BluWave LED Prime UVA

Urządzenie służy do fotosieciowania prepolimerów pod wpływem promieniowania z zakresu UVA (385nm) z możliwością regulowania intensywności od 0 do 100% (>15 W/cm2) za pomocą diody LED umieszczonej na przewodzie o średnicy 5mm.

Aparat Henniker Plasma HPT100 (Henniker Plasma)

Służy do obróbki plazmą niskociśnieniową (czyszczenia, przygotowywania i modyfikacji) powierzchni szerokiej gamy materiałów, w tym metali, szkła, polimerów, ceramiki, tworzyw sztucznych i kompozytów, w tym czyszczenie próbek mikroskopowych, czyszczenie optyki, czyszczenie metali, zastosowania biomedyczne. Wykorzystywane gazy to, np. powietrze, argon, azot.

Liofilizator Alpha 1-2 LD plus (Martin Christ)

Mały, wydajny liofilizator do rutynowych aplikacji. Wyposażony w 8 gumowych zaworów do kolb oraz 3 nieogrzewane półki (śred. 200 mm) do suszenia w naczyniach.

Wirówka MPW-223e (MPW Med. Instruments)

Wirówka laboratoryjna, obroty 300 ÷ 4000 rpm, regulowany czas wirowania.

Komora ultradźwiękowa UP200S (Hielscher)

Służy do efektywnego dyspergowania, emulsyfikacji, homogenizowania substancji.

Objętość sonikowanej cieczy może wynosić od 0,1 do 1000ml.

Parametry techniczne: moc 200W, częstotliwość 24kHz, amplituda 20-100%, cykl 0-1.

Goniometr DSA100 KRÜSS (KRÜSS)

Całkowicie zautomatyzowany system pomiarowy do wyznaczania kąta zwilżania, swobodnej energii powierzchniowej ciał stałych oraz napięcia powierzchniowego / międzyfazowego cieczy. Aparat sterowany przez oprogramowanie umożliwiające tworzenie procedur pomiarowych.

Demineralizator HLP Smart (HYDROLAB)

Urządzenie do oczyszczania wody wodociągowej lub wstępnie oczyszczonej.

Bezpośrednio z systemu otrzymywana jest woda o przewodności 0,055 µS/cm spełniająca wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX. Taka woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC. Demineralizator HLP wyposażony jest w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy kierujący procesem demineralizacji.