Nasz zespół

KIPB_2020.png

2019/2020 (od lewej do prawej) Ewa Wiśniewska, Martyna Możyc, Agnieszka Kozłowska, Krzysztof Gorący, Marek Żwir, Piotr Sobolewski, Mirosława El Fray, Wojciech Ignaczak, Anna Balejson, Moein Zarei, Agnieszka Piegat, Agata Goszczyńska, Marta Piątek-Hnat 

Kierownik Katedry, dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii 

MEF_1.jpg

prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray
CD-BN pok. 3/30, telefon: 91 449 48 28, e-mail: mirfray@zut.edu.pl

 

 

Mirosława El Fray jest profesorem tytularnym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dawna Politechnika Szczecińska), kierownikiem Katedry Inżynierii Polimerów i Biomateriałów oraz dyrektorem Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. Ukończyła Politechnikę Szczecińską, gdzie również obroniła doktorat z technologii chemicznej w 1996 roku. Była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Technicznym Hamburg-Harburg oraz pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Bayreuth w Niemczech (2000-2003). W 2004 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria materiałowa na Politechnice Warszawskiej. W 2005 r. otrzymała stypendium Royal Society w Imperial College London, Wielka Brytania. Jest również stypendystką Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Fulbright STEM Impact Award 2019, które zrealizowała na The Ohio State University, OH, USA. Prof. El Fray zrealizowała szereg projektów we współpracy z takimi firmami jak DePuy Johnson & Johnson (Wielka Brytania), Uniqema/Croda (Holandia), Honda Europe (Niemcy), Philips (Holandia). Obecnie jest koordynatorem projektu GREEN-MAP finansowanego z programu H2020-MSCA-RISE, realizowanego w konsorcjum 9 partnerów zagranicznych. Prof. El Fray jest również prezesem zarządu PolTiss sp. z o.o., firmy spin off rozwijającej innowacyjną technologię PhotoBioCure, opartą na nowatorskich materiałach fotosieciowalnych nadających się do wstrzykiwania i naprawy przepukliny. Osiągnięcia naukowe prof. El Fray obejmują ponad 270 publikacji, w tym 130 publikacji w czasopismach JCR oraz 9 udzielonych patentów (w tym UE i USPTO). Była promotorem 9 obronionych prac doktorskich, 51 magisterskich i 24 inżynierskich. Zainteresowania naukowe prof. El Fray obejmują syntezę, charakterystykę, biodegradację i modyfikację polimerów w kierunku specyficznych zastosowań biomedycznych (polimery dla sztucznego serca, łatki nasercowe, elastomery termoplastyczne, polimery fotosieciowalne oraz nanokompozyty). Prof. El Fray jest członkiem Międzynarodowej Rady Doradczej Instytutu Medycyny Doświadczalnej Czeskiej Akademii Nauk (Republika Czeska), członkiem Sekcji Biomateriałów i Zespołu Materiałów Polimerowych Komitetu Nauk o Materiałach Polskiej Akademii Nauk, członkiem Zespołu Chemii Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma "Polimery" oraz "Polimery w Medycynie", członkiem Zespołu Identyfikującego Członków Rady Narodowego Centrum Nauki, członkiem kilku zespołów interdyscyplinarnych i doradczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Pracownicy i doktoranci

 

AK_1.jpg 

dr inż. Agnieszka Kozłowska, adiunkt 
CD-BN pok. 3/26, telefon: 91 449 46 12, e-mail: agak@zut.edu.pl

AP_1.jpg 

dr inż. Agnieszka Piegat, adiunkt 
CD-BN pok. 3/32, telefon: 91 449 44 55, e-mail: apiegat@zut.edu.pl

 

PS_1.jpg 

dr inż. Piotr Sobolewski, adiunkt 
CD-BN pok. 3/28, telefon: 91 449 40 98, e-mail: psobolewski@zut.edu.pl, psobolewski.xyz

 

Gokhan_photo.jpg

dr Gökhan Demirci, adiunkt naukowy 
CD-BN pok. 3/27, telefon: 91 449 41 89, e-mail: Gokhan.Demirci@zut.edu.pl

  

 WI-kopia.jpg

mgr inż. Wojciech Ignaczak, asystent 
CD-BN pok. 3/31, telefon: 91 449 40 98, e-mail: wojciech.ignaczak@zut.edu.pl

 

 MZ.jpg

mgr inż. Marek Żwir, asystent 
CD-BN pok. 3/25, telefon: 91 449 40 12, e-mail: marek.zwir@zut.edu.pl

 

 

Administracja 

AB_1.jpg
mgr inż. Anna Blejson, starszy specjalista (sekretariat) 
CD-BN pok. 3/29, telefon/fax: 91 449 40 98, e-mail: ablejson@zut.edu.pl

 

Pracownicy naukowo-techniczni

 EW_1.jpg

 dr inż. Ewa Wiśniewska, starszy specjalista

CD-BN pok. 3/24, telefo.: 91 449 41 89, e-mail: ewaw@zut.edu.pl

 

 AW_1.jpg

dr inż. Agata Goszczyńska, specjalista
CD-BN pok. 3/24, telefon: 91 449 41 89, e-mail: Agata.Goszczynska@zut.edu.pl


  KG.jpg

dr inż. Krzysztof Gorący, specjalista

CD-BN pok. 3/24a, telefon 91 449 60 46, e-mail: Krzysztof.Goracy@zut.edu.pl

 

Doktoranci

 

Martyna-zdjęcie.jpg

mgr inż. Martyna Sokołowska 

CD-BN pok. 3/34, telefon: 91 449 40 98, e-mail: mm31747@zut.edu.pl

 

Moein-zdjęcie.jpg

mgr inż. Moein Zarei 

CD-BN pok. 3/34, telefon: 91 449 40 98, e-mail: zm47832@zut.edu.pl

 

 

mgr Malwina Niedźwiedź

CD-BN pok. 3/34, telefon: 91 449 40 98, e-mail: nm50247@zut.edu.pl

 

Dyplomanci 

 • Kuba Bomba
 • Czaja Daria
 • Skowrońska Dorota
 • Skowron Sandra
 • Kantor-Malujdy Nina
 • Słodkiewicz Paulina
 • Jędrzejewska Sandra


Byli współpracownicy 

 • dr inż. Paulina Ścisłowska 
 • mgr inż. Sylwia Kirkowska 
 • mgr inż. Paweł P. Sobecki 
 • mgr inż. Monika Zawisza
 • dr inż. Barbara Pabin-Szafko
 • mgr inż. Magdalena Pilarz
 • dr inż. Jędrzej Skrobot
 • dr hab. Krzysztof Ulfig, prof. ZUT
 • dr inż. Joanna Szczeblińska
 • mgr inż. Hanna Dudek
 • mgr inż. Zdzisław Maćków
 • dr inż. Agueda Sonseca-Ollala (ES)
 • dr inż. Michał Rybko
 • dr nż. Zygmunt Staniszewski
 • dr inż. Rahul Sahay (IN)
 • dr inż. Agata Niemczyk
 • dr inż. Bogusława Gradzik
 • dr inż. Marta Piątek-Hnat