Projekty

15. “Hybrydowe i elastomerowe sieci polimerowe: synteza, struktura, właściwości” – projekt badawczy OPUS 17 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki 2019/33/B/ST5/01445, okres realizacji 20.02.2020-19.02.2023 (kierownik projektu – M. El Fray)

14. "Nowe zielone materiały polimerowe do opakowań medycznych i jednorazowego użytku w celu poprawy zrównoważonego rozwoju szpitali" - GREEN-MAP, projekt finansowany z H2020-MSCA-RISE, nr 872152, termin realizacji: 01.01.2020 - 31.12.2024 (kierownik projektu - M. El Fray).

13. "Kompozyty termoplastyczne PP/PBT wzmocnione włóknem bazaltowym", projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki nr UMO-2019/32/T/ST5/00509, termin realizacji: 10.2019-09.2020 (kierownik projektu - W. Ignaczak)

12. "Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych polimerowych systemów kontrolowanego uwalniania leków" NanoEnCap (Lider VI), projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, termin realizacji: 01.2016 - 01.2019 (kierownik projektu - A. Piegat).

11. "Nowe biodegradowalne elastomerowe podłoża dla medycyny regeneracyjnej serca", projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, nr UMO-2014/14/M/ST8/00610 (Harmonia 6), termin realizacji: 25.05.2015 - 24.11.2018 (kierownik projektu - M. El Fray).

10. "Opracowanie innowacyjnych elastomerowych biomateriałów polimerowych dla urządzeń wspomagania pracy serce", projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PBS nr 177180, termin realizacji: 1.11.2012-31.10.2015 (kierownik projektu - M. El Fray).

9. "Biodegradowalne kopolimery amfifilowe zawierające naturalnie bioaktywne składniki do projektowania nowych materiałów przeciwdrobnoustrojowych", projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki 2011/03//B/ST8/06363, termin realizacji 7.08.2012-6.08.2015 (kierownik projektu - M. El Fray).

8. "Powłoki przeciwdrobnoustrojowe na elastomerach termoplastycznych", projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, nr NN507 319 440, termin realizacji: 2011-2014 (kierownik projektu - M. El Fray).

7. "Modyfikacja radiacyjna elastomerów termoplastycznych zawierających nanocząsteczki", projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, nr N N507 47 1838, czas realizacji 2010-2012 (kierownik projektu - M. El Fray).

6. "Nowe wstrzykiwalne biomateriały polimerowe", projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 4347/B/T02/2008/34; termin realizacji: 2008-2011 (kierownik projektu - M. El Fray)

5. "Elastomerowe biomateriały polimerowe o podwyższonej odporności zmęczeniowej dla potrzeb protez serca", projekt badawczy "Polskie sztuczne serce", nr 03/WK/P01/0001/SPB-PSS/2008, termin realizacji: 2008-2010 (kierownik projektu - M. El Fray).

4. "Nowe organiczno/nieorganiczne polimery hybrydowe: synteza i właściwości", projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 3 T08E 036 28; czas realizacji: 2005-2007) (kierownik projektu - M. El Fray).

3. "Badanie nowych nanostrukturalnych elastomerowych biomateriałów modyfikowanych radiacyjnie" (specjalny projekt badawczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Fundacji Nauki (NSF) (USA), DWM/41/POL/2005; czas realizacji: 2005-2009). (kierownik projektu - M. El Fray)

2. "Niskotemperaturowa modyfikacja powierzchni plazmowo-powierzchniowa materiałów i włókien polimerowych", wspólny projekt współpracy naukowej i technologicznej na lata 2007-2008, Uniwersytet Bayreuth i Polska (DAAD, MNiSW; czas realizacji 2007-2008) (kierownik projektu - M. El Fray).

1. "Oczyszczanie powietrza z lotnych związków organicznych (VOC) metodą "kwasową”: metoda biofiltracyjna z wykorzystaniem mikroskopijnego grzyba", projekt badawczy PZB-MEiN-5/2/2006, czas realizacji 2007-2009 (kierownik projektu - K. Ulfig).