Nasi Absolwenci

Zagraniczny staż podoktorski dr Niemczyk

Uzyskanie stopnia doktora w obszarze nauki, technologii i inżynierii polimerów jest przepustką do bardzo atrakcyjnej pracy zawodowej, ale przede wszystkim do rozwoju dalszej kariery naukowej. Nowe doświadczenia zawodowe zdobywa za granicą nasza absolwentka, dr inż. Agata Niemczyk