Aktualności KIPB

Nasza praca opublikowana w prestiżowym czasopiśmie „Carbohydrate Polymers” (IF=6,044) 21.06.2020 14:18

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi badaniami, których wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie „Carbohydrate Polymers” (IF=6,044)

 

Szymańska, M.; Karakulska, J.; Sobolewski, P.; Kowalska, U.; Grygorcewicz, B.; Böttcher, D.; Bornscheuer, U. T.; Drozd, R. Glycoside hydrolase (PelAh) immobilization prevents Pseudomonas aeruginosa biofilm formation on cellulose-based wound dressing. Carbohydr. Polym. 2020, 116625  doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.116625