Aktualności KIPB

Nowy projekt naukowej wymiany bilateralnej pomiędzy Polską a Niemcami 07.12.2019 19:37

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała środki finansowe na realizację projektu pt. „Nowe poliestry zawierające biopochodne jednostki strukturalne do zastosowań w medycynie, druku 3D i wytłaczaniu pianek”. Projekt będzie realizowany we współpracy z Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V.  W Dreźnie (Niemcy) i w szczególności będzie dotyczyć udziału młodej kadry naukowej i studentów w prowadzeniu badań w ciągu dwóch lat (2020-2021) poprzez wymianę naukowców i studentów pomiędzy Katedrą Inżynierii Polimerów i Biomateriałów a ośrodkiem zagranicznym.