Aktualności KIPB

Oferta pracy dla post-doca 13.02.2020 20:31

Oferta pracy w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS17.

Wymagania

* doktor Chemii, Technologii Chemicznej, Inżynierii Chemicznej, Biomateriałów, Inżynierii Materiałowej, Biotechnologii lub innej dziedziny pokrewnej

* doświadczenie w pracy z syntezą organiczną i polimerów, fotochemią, biomateriałami polimerowymi dla inżynierii tkankowej i implantów

* umiejętność syntezy organicznej i makromolekularnej oraz metod analitycznych, fizyko-chemicznych oraz badań mechanicznych; znajomość badań biologicznych będzie korzystnym atutem

* bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

* doskonałe umiejętności analityczne i koncepcyjne

* komunikatywność i umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole

* kreatywność, zaangażowanie w pracę naukową.

 

Opis zadań:

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Hybrydowe i elastomerowe sieci polimerowe: synteza, struktura, właściwości” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS17.

Zakres obowiązków będzie obejmował:  syntezę prekursorów przydatnych dla fotopolimeryzacji, ocenę budowy chemicznej (NMR, IR, GPC), kinetykę fotopolimeryzacji, właściwości adhezyjnych i mechanicznych (rozciąganie, testy pełzania i relaksacji) oraz podatności na degradację. Kandydat będzie odpowiedzialny z analizę danych i przygotowanie publikacji naukowych.

 

Informacje dodatkowe

Zatrudnienie w Katedrze Inżynierii Polimerów i Biomateriałów, który zajmuje się realizacją interdyscyplinarnych badań z zakresu syntezy materiałów polimerowych i procesów biotechnologicznych włączając nanotechnologię i inżynierię biomedyczną.  Obszar badań obejmuje tematykę związaną z zastosowaniem polimerów w inżynierii tkankowej jak również w technikach medycznych.

Dokumenty: życiorys oraz list motywacyjny  należy przesłać na adres: mirfray@zut.edu.pl (kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray). Termin składania dokumentów: 21 lutego 2020

 

Warunki zatrudnienia:

Osoba wyłoniona z konkursu zostanie zatrudniona na Umowa o pracę na czas realizacji projektu (3 lata); rozpoczęcie zatrudnienia od 16 marca 2020 roku.