Aktualności KIPB

Prace dyplomowe realizowane w ramach projektów badawczych 30.03.2020 10:07

W związku z realizacją projektów badawczych OPUS 17 (Narodowe Centrum Nauki) i GREEN-MAP (H2020-MSCA-RISE), istnieje możliwość realizacji prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich w następującej tematyce:

1.     Badania lepkości nowych prekursorów do wytwarzania wstrzykiwalnych biomateriałów (grant OPUS 17; praca dyplomowa inżynierska, możliwość ubiegania się o stypendium finansowane ze środków projektu po zakończeniu cyklu studiów na poziomie S1)

2.     Badanie kinetyki sieciowania nowych prekursorów do wytwarzania elastomerowych biomateriałów z wykorzystaniem foto-DSC (grant OPUS 17; praca dyplomowa magisterska, możliwość ubiegania się o stypendium finansowane ze środków projektu w czasie realizacji pracy dyplomowej)

3.     Otrzymywanie mieszanin biodegradowalnych poliestrów i ocena ich właściwości termicznych i mechanicznych (praca dyplomowa inżynierska, grant GREEN-MAP, realizacja badań we współpracy z zagranicznymi partnerami projektu)

4.     Otrzymywanie i charakterystyka nanokompozytów poliestrowych zawierających nanonapełniacz organiczny (praca dyplomowa magisterska, grant GREEN-MAP, realizacja badań we współpracy z zagranicznymi partnerami projektu)

Kontakt: kierownik projektu, prof. Mirosława El Fray (mirfray@zut.edu.pl)