Aktualności KIPB

Praktyki zawodowe w naszej Katedrze 27.12.2021 18:53

Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów to nie tylko doskonałe miejsce do prowadzenia badań naukowych i kształcenia studentów/doktorantów, ale również jednostka w której uczniowie szkół średnich mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty. W listopadzie 2021 roku mieliśmy okazję gościć Dawida Tabakę, ucznia Technikum z Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie. Pan Dawid przez miesiąc realizował projekt pt. ”Funkcjonalizacja cząsteczek albuminy grupami metakrylowymi jako fotosieciowalnych nośników leków” pod opieką dr inż. Piotra Sobolewskiego.

Tematyka polimerów fotosieciowalnych już od lat jest realizowana w naszej Katedrze, a ostatnio m.in. w ramach projektu OPUS17, dotyczącego opracowania nowych fotosieciowalnych układów hybrydowych do zastosowań medycznych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, którym kieruje prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray.

 

(od lewej do prawej): dr inż. Piotr Sobolewski, prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, Dawid Tabaka