Aktualności KIPB

Spotkanie w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu zainaugurowało projekt GREEN-MAP 23.01.2020 00:00

W dniach 9-10 stycznia 2020 w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie realizacji projektu badawczego o akronimie „GREEN-MAP” – Novel green polymeric materials for medical packaging and disposables to improve hospital sustainability. Projekt, którego koordynatorem jest ZUT, a kierownikiem – prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 168 400 Euro, w ramach programu H2020-MSCA-RISE-2019. Partnerami projektu są: University of Bologna (Włochy), Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Uniwersytet Techniczny w Budapeszcie (Węgry), firmy z Włoch, Niemiec, Holandii i Polski oraz jeden partner z USA. Projekty typu RISE są ukierunkowane na rozwój kariery naukowej młodych naukowców (Early Stage Researchers, ERS) oraz doświadczonych naukowców (Experienced Researchers, ER). Intensywny program badawczy będzie realizowany przez 4 lata trwania projektu. W tym czasie, zespół badawczy składający się z 36 osób spędzi aż 239 osobomiesięcy w instytucjach partnerskich realizując prace w ramach pięciu zadań badawczych. Jednostkami realizującymi projekt ze strony ZUT są Katedra Inżynierii Polimerów i Biomateriałów kierowana przez prof. Mirosławę El Fray oraz Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych, kierowane przez prof. Artura Bartkowiaka.

 

DSCN5961_1.jpg