Aktualności KIPB

VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez naszą Uczelnię 10.12.2021 13:42

W czwartek, 9 grudnia 2021 rozpoczęła się trzydniowa VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych, z udziałem studentów zrzeszonych w 169 kołach naukowych z 47 polskich uniwersytetów. Studenci zaprezentują swoje badania w formie krótkich 15-minutowych referatów i posterów w siedmiu sekcjach tematycznych: architektury i budownictwa, biomedycznej, chemicznej, ekonomiczno-prawnej, roślinno-przyrodniczej, technicznej i zwierzęcej. Prace oceni grono jurorskie z poszczególnej sekcji.  

W ramach sekcji chemicznej, swoją pracę przedstawili studenci SKN alfa-Reaktywni, którego opiekunem jest dr inż. Agnieszka Kozłowska, adiunkt w naszej Katedrze. Pracę pt. ”Badanie możliwości wielokrotnego przetwarzania butelkowego poli(tereftalanu etylenu)” autorstwa: Jakub Borawski, Aleksandra Grejć, Maja Marchwiana, Kamila Klimza przedstawiła studentka kierunku nanotechnologia (semestr III), Kamila Klimza. W badania byli również zaangażowani pozostali członkowie Koła: Iskenderbek Elchiev, Julia Sikora, Konstanty Iljutczyk, studiujący na kierunku Nanotechnologia oraz Chemical Engineering.

 

 

 

 

Studenci SKN alfa-Reaktywni podczas sesji - (od lewej do prawej) Maja Marchwiana, Konstanty Iljutczyk, dr inż. Agnieszka Kozłowska (opiekun Koła), Iskenderbek Elchiev, Aleksandra Grejć, Kamila Klimza