Aktualności KIPB

Wizyta uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie w naszej Katedrze 10.12.2021 13:01

W dniu 8 grudnia 2021 roku gościliśmy uczniów klasy 3 BG kierunku biologiczno-medycznego III LO w Szczecinie. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z tematyką badań prowadzonych przez nasz zespół oraz zapoznać się z kierunkami studiów, jakie mogą podjąć na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a zwłaszcza na kierunkach: inżynieria materiałów i nanomateriałów i anglojęzycznego kierunku Materials Science and Engineering. Duże zainteresowanie uczniów wzbudziła również informacją o planowanym do uruchomienia już od października 2022 r. kierunku inżynieria w medycynie.

Niewątpliwie największą atrakcją były jednak własnoręcznie przeprowadzone eksperymenty polegające na wytwarzaniu mikrokapsułek polimerowych, które mogą być wykorzystywane m.in. jako nośniki leków lub żywych komórek. Zajęcia zostały przeprowadzone w języku angielskim ze względu na znakomite przygotowanie językowe uczniów klasy 3 BG przez nauczyciela języka angielskiego, Panią Zofię Wołoszyn.

Wykład dotyczący polimerów stosowanych w medycynie przedstawiła prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray – kierownik Katedry, zaś zajęcia praktyczne z uczniami przeprowadzili: dr inż. Piotr Sobolewski, dr inż. Wojciech Ignaczak i mgr inż. Martyna Sokołowska

 

Wykład prowadzony przez prof. Mirosławę El Fray

 

   

Zajęcia prowadzone przez dr inż. Sobolewskiego, dr inż. Ignaczaka i mgr inż. Sokołowską