Aktualności KIPB

Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej jako skutecznej metody oczyszczania podłoży w badaniach adhezji biomateriałów opracowane przez dr inż. Piotra Sobolewskiego i dyplomantkę, Ninę Kantor-Malujdy 23.05.2020 19:37

Właściwości powierzchni biomateriałów są kluczowe w oddziaływaniach z komórkami lub proteinami, które decydują o ich biozgodności. Nasze ostatnio opublikowane w czasopiśmie Langmuir badania wskazują, że nowo opracowane kopolimery poli(bursztynianu butylenu-bursztynianu dilinolenu)(PBS-DLS) charakteryzują się doskonałą biozgodnością ocenioną na podstawie badań interakcji powierzchni biomateriałów z fibrynogenem i fibronektyną – kluczowymi białkami występującymi w macierzy pozakomórkowej.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego aparatu zdolnego do wytwarzania niskotemperaturowej plazmy, Pani Nina Kantor-Malujdy, dyplomantka realizująca pracę dyplomową pod kierunkiem dr inż. Piotra Sobolewskiego, opracowała skuteczną metodę oczyszczalnia powierzchni szkiełek, na których mogła nanosić cienkie (nanometryczne) warstwy nowego biomateriału i w ten sposób przygotować go do badań interakcji z komórkami.

Więcej szczegółów dotyczących opracowanej metody można znaleźć pod adresem:

 

plasmatreatment.co.uk/news-events/plasma-cleaning-for-the-study-of-biomaterials/